Τελικά Αποτελέσματα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OSEGO2 106792600409 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OSEGO2 283442064542 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OSEGO2 178621252021 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OSEGO2 554743779555 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OSEGO2 598418789068 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OSEGO2 152938241646 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OSEGO2 146474982963 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OSEGO2 199378406166 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OSEGO2 406220889059 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OSEGO2 753128932786 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OSEGO2 491370912686 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OSEGO2 902726986074 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OSEGO2 572388124534 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OSEGO2 418907676620 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OSEGO2 839113338755 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OSEGO2 720943615484 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OSEGO2 113871688774 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OSEGO2 437074341939 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OSEGO2 831451301213 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OSEGO2 427305042754 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OSEGO2 920793112328 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OSEGO2 403182632682 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OSEGO2 759812650859 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OSEGO2 179727648242 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OSEGO2 157534056090 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OSEGO2 158234725527 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OSEGO2 589087248348 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OSEGO2 271976667225 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OSEGO2 375652643420 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OSEGO2 288944474108 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OSEGO2 143415787036 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OSEGO2 711397064311 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OSEGO2 901865109402 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OSEGO2 659987876934 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OSEGO2 279466928743 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OSEGO2 932612352158 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OSEGO2 877066682022 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 OSEGO2 251800411371 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 OSEGO2 400133142887 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 OSEGO2 267414759510 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 OSEGO2 100825987852 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 OSEGO2 259590223283 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 OSEGO2 439537110692 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 OSEGO2 854856734095 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 OSEGO2 615403170790 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 OSEGO2 184315293116 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 OSEGO2 267219700839 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 OSEGO2 327717501290 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 OSEGO2 682985939095 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 OSEGO2 187998973484 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 OSEGO2 194480032429 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 OSEGO2 399053810575 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 OSEGO2 790601191099 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 OSEGO2 801314574109 Θεσσαλία Τρικάλων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 OSEGO2 310277912293 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 OSEGO2 924947625271 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 OSEGO2 782776214387 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 OSEGO2 540409634436 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 OSEGO2 748297395439 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 OSEGO2 292131625998 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 OSEGO2 109832243927 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 OSEGO2 662140286336 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 OSEGO2 106452526549 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
64 OSEGO2 261680625942 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
65 OSEGO2 336421385677 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
66 OSEGO2 171047702566 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
67 OSEGO2 990491754174 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
68 OSEGO2 579331918199 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
69 OSEGO2 208437528227 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
70 OSEGO2 871283134597 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
71 OSEGO2 129234414460 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
72 OSEGO2 520033488592 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
73 OSEGO2 374058852917 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
74 OSEGO2 174456685624 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
75 OSEGO2 386842979987 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
76 OSEGO2 996110551410 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
77 OSEGO2 522278808422 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
78 OSEGO2 735397507542 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
79 OSEGO2 810193348839 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
80 OSEGO2 605915960743 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
81 OSEGO2 978211822523 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
82 OSEGO2 745561439111 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
83 OSEGO2 776862865363 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
84 OSEGO2 853543138331 Κεντρική Μακεδονία Πιερίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
85 OSEGO2 527218112624 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
86 OSEGO2 126043799998 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
87 OSEGO2 384596521541 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
88 OSEGO2 607949984237 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
89 OSEGO2 320258095335 Πελοπόννησος Λακωνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
90 OSEGO2 148416364368 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 OSEGO2 908955999524 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 OSEGO2 366935355422 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 OSEGO2 152774154545 Κεντρική Μακεδονία Πιερίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 OSEGO2 520062673195 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 OSEGO2 199882151754 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 OSEGO2 190427300716 Δυτική Ελλάδα Ηλείας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 OSEGO2 998251994815 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 OSEGO2 462632212127 Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
99 OSEGO2 259691317775 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
100 OSEGO2 618536927586 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
101 OSEGO2 761923524359 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
102 OSEGO2 163931615481 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
103 OSEGO2 741017431823 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
104 OSEGO2 805127283789 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
105 OSEGO2 845819498702 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
106 OSEGO2 686192527989 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
107 OSEGO2 626451830614 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
108 OSEGO2 143088440715 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
109 OSEGO2 374019483395 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
110 OSEGO2 624135668382 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
111 OSEGO2 197569444397 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
112 OSEGO2 545263068079 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
113 OSEGO2 950085565884 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
114 OSEGO2 404424490517 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
115 OSEGO2 622605446066 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
116 OSEGO2 559849966808 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
117 OSEGO2 869275622923 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
118 OSEGO2 438731443837 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
119 OSEGO2 877081631514 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
120 OSEGO2 347105420239 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
121 OSEGO2 446696972649 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
122 OSEGO2 852045445225 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
123 OSEGO2 613947946132 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
124 OSEGO2 556336861213 Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
125 OSEGO2 884262354145 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
126 OSEGO2 485738833918 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
127 OSEGO2 307304980573 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
128 OSEGO2 468102079077 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
129 OSEGO2 410483973117 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
130 OSEGO2 516544428504 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
131 OSEGO2 407533919809 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
132 OSEGO2 865365616987 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
133 OSEGO2 778692920514 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
134 OSEGO2 191182704025 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
135 OSEGO2 375998634035 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
136 OSEGO2 602049266144 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
137 OSEGO2 585570247761 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
138 OSEGO2 516733115625 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
139 OSEGO2 205367289026 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
140 OSEGO2 471576256934 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
141 OSEGO2 788147796284 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
142 OSEGO2 898300993836 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
143 OSEGO2 672311515719 Δυτική Μακεδονία Κοζάνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
144 OSEGO2 119428876731 Κρήτη Ρεθύμνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
145 OSEGO2 665703472052 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
146 OSEGO2 162388090959 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
147 OSEGO2 758081521679 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
148 OSEGO2 291053571995 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
149 OSEGO2 971873744073 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
150 OSEGO2 573323268368 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
151 OSEGO2 156619215933 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
152 OSEGO2 246187055035 Πελοπόννησος Αρκαδίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
153 OSEGO2 795162167180 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
154 OSEGO2 565747844554 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
155 OSEGO2 234095653051 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
156 OSEGO2 554211050188 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
157 OSEGO2 732692775271 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
158 OSEGO2 470053529743 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
159 OSEGO2 440025671284 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
160 OSEGO2 992501793900 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
161 OSEGO2 462811274055 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
162 OSEGO2 724045738152 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
163 OSEGO2 429853751356 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
164 OSEGO2 590707596197 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
165 OSEGO2 998207963569 Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
166 OSEGO2 121367856060 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
167 OSEGO2 435374139627 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
168 OSEGO2 344971921052 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
169 OSEGO2 211776924450 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
170 OSEGO2 516640397335 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
171 OSEGO2 825031734108 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
172 OSEGO2 598332552786 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
173 OSEGO2 322842121257 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
174 OSEGO2 139446163247 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
175 OSEGO2 843987699988 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
176 OSEGO2 659279627287 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
177 OSEGO2 690102479170 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
178 OSEGO2 224796849428 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
179 OSEGO2 726767612437 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
180 OSEGO2 831587229389 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
181 OSEGO2 306461406950 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
182 OSEGO2 711732535216 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
183 OSEGO2 535817556264 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
184 OSEGO2 601685085907 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
185 OSEGO2 406485083008 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
186 OSEGO2 581377090414 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
187 OSEGO2 938614529161 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
188 OSEGO2 218677345565 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
189 OSEGO2 780246057028 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
190 OSEGO2 218827117109 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
191 OSEGO2 690032126410 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
192 OSEGO2 459368939955 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
193 OSEGO2 161009439986 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
194 OSEGO2 718183572398 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
195 OSEGO2 444613881725 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
196 OSEGO2 153573544610 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
197 OSEGO2 458040100939 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
198 OSEGO2 605357938726 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
199 OSEGO2 941053857225 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
200 OSEGO2 150081198036 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
201 OSEGO2 858711520072 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
202 OSEGO2 634269032489 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
203 OSEGO2 608600860100 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
204 OSEGO2 329431076881 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
205 OSEGO2 279264322757 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
206 OSEGO2 663129249845 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
207 OSEGO2 946354528908 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
208 OSEGO2 851169381688 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
209 OSEGO2 537291449362 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
210 OSEGO2 513949068207 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
211 OSEGO2 589658983444 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
212 OSEGO2 951802537002 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
213 OSEGO2 866868160480 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
214 OSEGO2 518512305401 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
215 OSEGO2 403837894979 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
216 OSEGO2 349058420572 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
217 OSEGO2 325609027237 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
218 OSEGO2 822702609513 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
219 OSEGO2 349317990604 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
220 OSEGO2 481334646277 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
221 OSEGO2 403168882377 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
222 OSEGO2 900934827993 Κεντρική Μακεδονία Πιερίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
223 OSEGO2 484566709253 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
224 OSEGO2 122910391180 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
225 OSEGO2 404081669726 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
226 OSEGO2 104261595496 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
227 OSEGO2 730823884636 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
228 OSEGO2 628342931418 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
229 OSEGO2 740232749827 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
230 OSEGO2 216736840271 Νότιο Αιγαίο Νάξου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
231 OSEGO2 535532976064 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
232 OSEGO2 800171215974 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
233 OSEGO2 479724666361 Νότιο Αιγαίο Νάξου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
234 OSEGO2 894864859181 Νότιο Αιγαίο Νάξου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
235 OSEGO2 915194006310 Νότιο Αιγαίο Νάξου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
236 OSEGO2 223976484970 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid