ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση κ θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα.


Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα εδώ.
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid